Kurser

Kurser

Frigörande dans

Frigörande dans är en form av dans med fria rörelser då du är i god kontakt med din kropp och kan röra kroppen helt fritt enligt kroppens egna önskemål.

​Balansera och vitalisera kroppen och själen

Obalansen är en mycket stor ohälsa i samhället idag på det känslomässiga planet, då vi har mycket stora och tunga känslomässiga bagage att bära på, då vi känner oss ”ur spår” och kämpar därför mer än vad vi behöver. Detta är samhällsprogrammerat sedan generationer tillbaka och vi behöver befria oss från dessa inlärda vanor för att kunna befria oss

Reiki Healing

Vi människor är födda med en fantastisk förmåga av intelligens, insikter och livsenergi. ”Reiki” återkopplar oss till vår ursprungsenergi till Universums energi då ”Rei” betyder universell och ”Ki” betyder energi. Denna energi är läkande och återhämtande friskvårdsteknik där utövaren kanaliserar och förmedlar denna energi från Universum genom sina händer. Under kursens gång lär du dig kanalisera denna energi för att kunna förmedla det till alla levande varelser: människor, djur och natur. Vi människor har möjligheten till att använda denna fantastiska metod till vår självbehandling, att läka vår egen kropp, våra medmänniskor, våra djur och vår natur.

​Tidigare Liv Terapi

Ta reda på oförklarade känslor som du upplever att din kropp reagerar på. Vilka minnen finns lagrade i din själ som du inte kan styra över? Som du inte kan förklara till dig själv? Som du inte hittar en förklaring till? Varifrån kommer din själ? Vem var du i dina tidigare liv?

Tarot

Välkommen till en fantastisk Tarotkurs då vi vägleder dig in i historien och den gamla grekiska mytologin då vi berättar kortens historia, ursprung och kunskapen de besitter. På ett fascinerande sätt kommer du att förstå de olika cirklarna som livscirkeln erbjuder då detta blir för dig som ringar på vattnet. Psykoterapi och psykologi är grunden till att förstå livet på den känslomässiga nivån, då korten innehåller dessa kunskaper och är ihopsatt med samklang av livscirkeln som vi alla människor lever i.

Drömterapi - Bildterapi - Symbolterapi

Din kropp kommunicerar med dig genom känslor, insikter, signaler och genom dina drömmar. Förstår du din kroppskommunikation? Vad vill din kropp säga till dig? Ibland drömmer vi om saker som har hänt, men ibland drömmer vi om saker som kommer att hända i framtiden… vad är det som din kropp vill att du ska vara förberedd på?