Mer info

Kurser

Vi startar kurser löpande. Anmäl ditt intresse till salnanmindfulness@gmail.com

Frigörande dans

Din kropp är den mest sofistikerade fordon du kan äga under livets gång. Din kropp är inte enbart en fysisk kropp som du behöver tvätta, mata och ta hand om utan den är en minnesbank som lagrar minnen, känslor, upplevelser och erfarenheter. Denna fantastiska minnesbank tänker snabbare än hjärnan och kommunicerar med dig under hela livet. Den har egen intelligens och egen vilja då den är styrd av din själs energi och ditt undermedvetna.

 

Frigörande dans är en form av dans med fria rörelser då du är i god kontakt med din kropp och kan röra kroppen helt fritt enligt kroppens egna önskemål. I rummet är det halvljust med musik då du kan passa på att känna in ljudet i kroppen samt följa och lyda dina frigörande egna rörelser. Dansen är frigörande då du frigör känslomässiga blockeringar som stoppar det fria flödet i din fysiska kropp. När du släpper dina inre blockeringar känner du dig lättare, mer energisk och fri med en inre lugn och harmoni.

 

Det handlar inte om att prestera utan det handlar om att få uppleva! Det viktiga är att anpassa rörelserna till din egen kropp, dagsform och ta hänsyn till olika behov. Se till att bli en deltagare och en åskådare då du själv kan påverka intensiteten genom hur mycket kraft/energi du vill lägga i rörelserna och hur mycket du vill ta ut svängarna. I dansen möts vi alla oavsett ålder, tidigare erfarenhet och ”begränsningar”.

Du hittar den naturliga rörelseglädjen i vardagen i kontrast till dagens tränings- och gymmentalitet som mer handlar om att förbränna och omforma på ett många gånger väldigt ”tekniskt” sätt. Då man presterar i motsats till en rörelseglädje som kommer inifrån i samklang med musiken och på så sätt förmedlar äkthet, värme och avspändhet i rörelsemönstret.

Rytmerna och det mer lustfyllda sättet att röra på sig bidrar till att dansen kan kännas mindre ansträngande jämfört med ett sedvanligt träningspass. Det sliter inte heller på kroppen utan är i stället otroligt helande och frigörande både fysiskt & psykiskt. Dansen bidar till en mer positiv kropps– och självuppfattning och har förmågan att väcka den frigörande goda energin till liv!

 

Efter dansen följer en skön avslappnings session med fokus inåt i kroppen. Vi fokuserar på kroppens energiflöde och kommunikation för att skapa hälsa och välmående.

 

Analys, reflektion och återkoppling följer frigörande danssessionen.

 

Denna kurs inkluderar danssession, avslappning, samtal, analys och reflektion, ledd av:

Sandra Färdeman Dipl. Samtalsterapeut samt Maria Sadholm Dipl. Holistisk Terapeut i samarbete med Sadholms Akademi för Psykoterapi med mångårig erfarenhet av både klientbehandlingar samt utbildningar på en högre psykoterapeutisk nivå.

 

Investering:

Vi ses 10 gånger under 90 min.

2.500 kr/ 10 tillfällen

1750 kr / 5 tillfällen

450 kr / tillfälle i mån av plats 

Anmäl dig till:  

salnanmindfulness@gmail.com

​Balansera och vitalisera kroppen och själen


 • Känner du att du kämpar dag in dag ut?
 • Att du inte har tillräckligt med energi?
 • Att du gör allt rätt, men allt känns fel?
 • Att du egentligen är slut, men din goda vilja håller dig kvar?
 • Att innerst inne är du en glad och positiv person, men utåt blir allt fel?

 

Obalansen är en mycket stor ohälsa i samhället idag på det känslomässiga planet, då vi har mycket stora och tunga känslomässiga bagage att bära på, då vi känner oss ”ur spår” och kämpar därför mer än vad vi behöver. Detta är samhällsprogrammerat sedan generationer tillbaka och vi behöver befria oss från dessa inlärda vanor för att kunna befria oss:

 

Ex: Anpassning / separation / ångest / sorg / besvikelser:

Som liten behövde du anpassa dig till samhället i en mycket tidigare period än du var redo för: separeras från dina föräldrar då du behövde gå till barnomsorg, olika skolor, anpassa till olika lärare, kämpa för att bil accepterad…

Du behövde uppleva flytt, separation, sorg, skuld, skam, otillräcklighet… osv

 

Dessa känslor sätter sig som stora blockeringar i kroppen och med åren blir de till vanor. Vi känner inte dessa smärtor längre, men vi påminns av dessa känslor många gånger om och om igen, då vi fortsätter att behöva anpassa oss till nya arbetsgivare, leva upp till krav vi inte riktigt vill...  Känslan har en styrande och skapande kraft: Det vi vill undvika, det skapar vi. Det vi är rädda för, det bemöter vi osv…

 

Välkommen till en kurs för att lösa upp dina känslomässiga blockeringar genom Andningsterapi, då vi under varierande andningsövningar upplever en inre massage för att kroppen ska släppa de känslomässiga blockeringar som vi bär inombords och skapar oss känslomässiga obalanser.

 

Denna kurs inkluderar session, samtal, analys, reflektion och praktik ledd av:

Sandra Färdeman Dipl. Samtalsterapeut samt Maria Sadholm Dipl. Holistisk Terapeut i samarbete med Sadholms Akademi för Psykoterapi med mångårig erfarenhet av både klientbehandlingar samt utbildningar på en högre psykoterapeutisk nivå.

 

Investering:

Vi ses 10 gånger under 90 min.

2.500 kr/ 10 tillfällen

1750 kr / 5 tillfällen

450 kr / tillfälle i mån av plats

 

 

Vad du kan förvänta dig:

Efter kursen kommer du förstås att ha mer kunskap och förståelse, mer energi, mer glädje och styrka/lust till att respektera dig själv i första hand, vara mer lyhörd din kropp samt göra allt du gör med mer effektivitet. Efter balansering kommer du känna dig friskare och starkare!

 

Anmäl dig till:

salnanmindfulness@gmail.com

Drömterapi - Bildterapi - Symbolterapi

 • Vad är drömmar?
 • Varför drömmer du?
 • Vad är det du drömmer om?
 • På vilket sätt påverkar dig dina drömmar?
 • Hur kan du förstå och dra nytta av dina drömmar?

 

Din kropp kommunicerar med dig genom känslor, insikter, signaler och genom dina drömmar. Förstår du din kroppskommunikation? Vad vill din kropp säga till dig? Ibland drömmer vi om saker som har hänt, men ibland drömmer vi om saker som kommer att hända i framtiden… vad är det som din kropp vill att du ska vara förberedd på?

 

Läkare världen över försökte hitta information om först: varifrån kommer våra tankar och sedan försökte de hitta information om vad våra drömmar är för något? Varför drömmer vi? Ja, det blev stora högar med obevisat material då många utav dessa forskningar inte kunde bevisas, försäkras och beräknas i pengar…

 

Våra drömmar påverkar våra kroppar fysiskt på ett påtagligt sätt som vi inte kan ignorera. Dessa drömmar har ett mycket viktigt budskap som vi behöver tolka och förstå för att kunna samarbeta med vår egen kropp. Detta samarbete är mycket viktig för att kroppen och själen ska få kunna leva i god harmoni och samklang.

 

När vi är lyhörda vår kropp, då lever vi i ett gott flöde som ger god hälsa i form av ett lugn, en skön ro och harmoni. När vi ignorerar vår kropps signaler, stänger vi då dessa signaler från halsen och neråt i kroppen. Detta innebär en överbelastning i huvudet då vi känner oss: stressade, ”tvungna” att göra saker / måste göra saker och då bromsar vi livets flöde och livsenergin inombords.

 

Denna kurs inkluderar session, samtal, analys, reflektion och praktik ledd av:

Sandra Färdeman Dipl. Samtalsterapeut samt Maria Sadholm Dipl. Holistisk Terapeut i samarbete med Sadholms Akademi för Psykoterapi med mångårig erfarenhet av både klientbehandlingar samt utbildningar på en högre psykoterapeutisk nivå.


Investering:

Vi ses 10 gånger under 90 min.

2.500 kr/ 10 tillfällen

1750 kr / 5 tillfällen

450 kr / tillfälle i mån av plats


 

Vad kan jag förvänta mig från denna kurs?

En tydlig kommunikation mellan kroppen och själen, ett skönare flöde med lugn och ro inombords då du kommer att förstå dig själv och din kropps funktion från ett högre perspektiv.

 

Anmäl dig till:

salnanmindfulness@gmail.com

Heldags-Kurser

Reiki Healing

Vi människor är födda med en fantastisk förmåga av intelligens, insikter och livsenergi. ”Reiki” återkopplar oss till vår ursprungsenergi till Universums energi då ”Rei” betyder universell och ”Ki” betyder energi. Denna energi är läkande och återhämtande friskvårdsteknik där utövaren kanaliserar och förmedlar denna energi från Universum genom sina händer. Under kursens gång lär du dig kanalisera denna energi för att kunna förmedla det till alla levande varelser: människor, djur och natur. Vi människor har möjligheten till att använda denna fantastiska metod till vår självbehandling, att läka vår egen kropp, våra medmänniskor, våra djur och vår natur.

 

Allt handlar om en cirkulation. Ju mer förståelse vi har till vår existentiella befinnande i denna cirkulation desto bättre kan vi leva i samklang med vår livscirkel, då vi kan uppleva ett flöde och inte att vi kämpar emot livscirkelns flöde tack vare obearbetade blockeringar i kroppen.

 

Lika viktigt som blodet cirkulerar i kroppen, lika viktigt cirkulerar denna värdefulla livsenergi i kroppen, genom kroppen och runtom kroppen. När energierna blockeras, då kommer man i obalans. Denna obalans ger psykisk obalans som senare leder till fysisk obalans som senare i sin tur kan ge fysiska sjukdomar. Healing är ett sätt att lösa upp dessa blockeringar som finns i energiflödet.

 

Reiki är inte enbart en healing utan det är en ny livsstil. Ett nytt sätt att tänka, känna, förstå och att uppleva världen.

 

Denna kurs inkluderar session, teori, undervisning, samtal, analys, reflektion och praktik ledd av:

Sandra Färdeman Dipl. Samtalsterapeut samt Maria Sadholm Dipl. Holistisk Terapeut i samarbete med Sadholms Akademi för Psykoterapi med mångårig erfarenhet av både klientbehandlingar samt utbildningar på en högre psykoterapeutisk nivå.

 

Investering:

Vi ses 2 heldagar 3.500 kr

 

Vad du kan förvänta dig efter kursen:

Att få uppleva kärlek i olika nyanser! Att få förstå universums kärleksfulla energi, att leva mer kärleksfullt och i lugn både till dig själv och världen omkring dig.

 

Anmäl dig till:

salnanmindfulness@gmail.com

Tarot

Tarot har intresserat människor långt bak i historien.

Hur kan vår energi dra sig till kort? Till bilder? Vad betyder dessa bilder? Hur kan vi tolka dessa bilder… vad kan vi förstå från dessa bilder?

 

Välkommen till en fantastisk Tarotkurs då vi vägleder dig in i historien och den gamla grekiska mytologin då vi berättar kortens historia, ursprung och kunskapen de besitter.

På ett fascinerande sätt kommer du att förstå de olika cirklarna som livscirkeln erbjuder då detta blir för dig som ringar på vattnet. Psykoterapi och psykologi är grunden till att förstå livet på den känslomässiga nivån, då korten innehåller dessa kunskaper och är ihopsatt med samklang av livscirkeln som vi alla människor lever i.

 

Tarotkortens magi gömmer dessa psykoterapeutiska och psykologiska energier som vi inte kan styra.

Detta är magin som vi behöver bekanta oss med för att

kunna läsa av och förstå livscirkeln.

 

I kursen ingår även kunskap om dualiteterna, då varje mynt innehåller både en framsida och en baksida. För att framsidan ska finnas, behöver vi en baksida också, då ingen av sidorna kan existera utan varandra. Du kommer att förstå och kunna läsa av både den negativa aspekten och den positiva aspekten av olika händelser, då du även kommer att förstå att allt handlar om en rörelse och en utveckling. Det viktigaste punkten i kursen är förståelsen av Universum på en högre nivå, då vi kommer att avsluta med vetskapen om att Universum är läkande och kärleksfull.

 

Välkommen till en fantastisk kurs av magisk kunskap för att lära känna universums livscirklar i enkla symboliska steg.

 

Vad du kan förvänta dig:

Att förstå livet från ett högre perspektiv då du kan hjälpa dig själv och andra att se livets process tydligare både i regression och i progression. (bakåt i tiden och framåt i tiden.)


Denna kurs inkluderar undervisning, session, praktik, samtal, analys och reflektion ledd av:

Sandra Färdeman Dipl. Samtalsterapeut samt Maria Sadholm Dipl. Holistisk Terapeut i samarbete med Sadholms Akademi för Psykoterapi med mångårig erfarenhet av både klientbehandlingar samt utbildningar på en högre psykoterapeutisk nivå.

 

Investering:

Vi ses 2 heldagar 3.500 kr


Anmäl dig till:

salnanmindfulness@gmail.com

​Tidigare Liv Terapi

 • Varför är du som du är?
 • Varifrån kommer din karakteristiska jag?
 • Varför reagerar du på saker som du gör?
 • Vilka gamla minnen har din själ med sig?
 • Vilka tidigare kärleksmässiga förhållanden har din själ knytning till?

 

Ta reda på oförklarade känslor som du upplever din kropp reagerar på. Vilka minnen finns lagrade i din själ som du inte kan styra över? Som du inte kan förklara till dig själv? Som du inte hittar en förklaring till? Varifrån kommer din själ? Vem var du i dina tidigare liv?

 

Ex: Kärlek till första ögonkast / känslomässiga band / karakteristiska sätt / händelser / karma:

Vi upplever starka känslomässiga band till vissa personer utan att vi själva förstår varför. Dessa band kan vara konstruktiva, kärleksmässiga men också destruktiva, ohälsosamma band som vi inte kan komma loss från. Vilka minnen har din själ med sig som påverkar din kropp utan att du kan förstå? Vilka tidigare skador kan din kropp släppa? Nackbesvär, magbesvär, rygg eller ben?

 

Ta reda på dina själskunskaper, dina erfarenheter och förstå dig själv från ett högre perspektiv: Genom kunskap får vi förståelse, som leder till en ny acceptans, som vidare ger oss förlåtelse som fortsätter vidare till en ny tolkning, som leder till en inre glädje och vi hittar ro i själen/i sinnet och kroppen.

Dessa känslomässiga band finns där som magnet, de skapar ett behov som behöver tillgodo sättas och vi drar till oss automatiskt de energier, de människor som vi behöver för att lära oss och vidare utvecklas. Genom Tidigare Liv Terapi kan du avslöja dessa energier och lyfta dig ur gamla känslomässiga blockeringar som du nu inte kan förstå varför du inte kan släppa. Lika så kan du även förstå vilka energier, människor du behöver för din framtida utveckling, de som gynnar dig och lyfter upp din utveckling till en högre nivå.

 

Välkommen till en kurs för att lära känna din själs egena historia, längre bak i tiden än detta nuvarande liv. I denna kurs av Tidigare Liv Terapi, får en komplettare förståelse för dig själv som människa, vilka styrkor du besitter och upptäcka dig själv, din livs väg och syfte.

 

Denna kurs inkluderar session, samtal, analys, reflektion och praktik ledd av:

Sandra Färdeman Dipl. Samtalsterapeut samt Maria Sadholm Dipl. Holistisk Terapeut i samarbete med Sadholms Akademi för Psykoterapi med mångårig erfarenhet av både klientbehandlingar samt utbildningar på en högre psykoterapeutisk nivå.

 

Investering:

Vi ses 2 heldagar 3.500 kr


 

Vad du kan förvänta dig:

Mer pusselbitar kommer på plats då du får en bättre förståelse till dig själv och din själs ursprung. Din utveckling på den känslomässiga nivån då du äntligen förstår att allt händer med en mening till utveckling.


Anmäl dig till:  

salnanmindfulness@gmail.com