Salnan Mindfulness

Salnan Mindfulness

Reikihealing & Terapi

Jag hjälper dig att hantera stress, oro, nervositet och andra obehagliga känslor.

Du lär dig hantera din vardag på en friskare nivå.

Välkommen till Salnan Mindfulness

Jag stödjer dig i att påverka ditt välbefinnande och öka din självkännedom.


Alla själar behöver vägledning för sin utveckling.


Hur kan du vara mer medveten här och nu?


Lär dig observera dina tankar och känslor!


Använd olika meditationstekniker när du upplever obalans!


Våga släpp taget och lär dig att acceptera och bara vara, utan att döma!

Diplomerad Terapeut

Diplomerad terapeut är en person

som enligt personlighetsdragen har fått många känslomässiga erfarenheter

under livets gång då "tidsmönstret" har varit dynamisk, flexibel och lärorik på många olika plan.


Insamlingen, tolkningen och erfarenheterna under livets gång har bidragit till att mognadsprocessen

från ett "intagande" har övergått till "utgivande"


Livsuppfattningen av det alternativa tankesättet faller som en naturlig process som

är en bekräftelse på något man känner till eller "vet" inombords.


Känslomässiga erfarenheter på den hälsomässiga nivån med god kontakt

av jaget är grundläggande principer till mognaden.

Inriktning är hälsan och den friska/fria marknaden till privatpersoner, grupper, organisationer eller företag.

Kontakta mig här